Kurzy

Rezervace

 • Chemie
 • Biologie
 • Fyzika
 • Experiment
Nejjednodušší, nejběžnější, ale také nejúžasnější kapalina, bez které by život na Zemi neexistoval.
 • Fyzika
 • Experiment
Ve starověku a středověku pomáhal určovat čas, orientovat se na cestách, ale i předpovídat polohu Slunce, Měsíce a hvězd. Seznamte se s astrolábem.
 • Fyzika
Známe skutečnou podstatu transformace průmyslu? Jsme na tuto změnu připraveni?
 • Chemie
 • Fyzika
Běžné oblečení, funkční prádlo, neprůstřelné vesty ale i technické tkaniny. Tady všude se potkáte s polymerními vlákny.
 • Fyzika
Od historie úvah o existenci jiných světů, přes to, jak se hledají exoplanety, až k důležitosti skleníkového jevu při vzniku života.
 • Fyzika
 • Experiment
Ve vědě bychom jen těžce hledali obor, ve kterém není nutné měřit. V minulosti na spoustu věcí stačily smysly, dnes jsme ale úplně jinde.
 • Fyzika
Narodil se Ježíš Kristus opravdu v 1. roce po Kristu? Jaký astronomický úkaz se odehrál na tehdejší obloze?
 • Fyzika
 • Experiment
Čas zastavit nedokážeme, ale s pomocí vysokorychlostní kamery si s ním můžeme hrát. Jak tyto kamery fungují?
 • Biologie
 • Chemie
 • Fyzika
Jak se vrchnímu konstruktérovi podařilo vytvořit tak dokonalé materiály a struktury? Umíme se dokonalostí inspirovat?
 • Biologie
 • Fyzika
Chceme-li pochopit principy většiny přírodních jevů, neobejdeme se bez fyziky.
 • Fyzika
Od objevu dalekohledu uplynulo několik set let. Co viděl astronom v 17. století a co může vidět dnes?
 • Fyzika
V roce 2018 byla schválena nová definice jednotek v soustavě SI založená na fixaci hodnot některých univerzálních konstant.
 • Fyzika
Jak se na různé povrchy dívají fyzici, chemici nebo biologové? Naprostou většinu dějů v přírodě určují především interakce probíhající na povrchu.
 • Chemie
 • Fyzika
 • Biologie
Proteiny hrají klíčovou roli ve fungování organismů, některé slouží buňkám jako přepravci nákladů a fungují podobně jako spalovací motory automobilů.
 • Fyzika
 • Experiment
Sestrojení stroje, který by nepotřeboval pro svůj chod zdroj energie, nebo by dokonale přeměňoval teplo na práci, je snem mnoha vynálezců.
 • Chemie
 • Fyzika
Žijeme v době plastové? Co stojí za úspěchem a širokým využitím těchto materiálů?
 • Fyzika
Dřímá ve vás myšlenka, proč má únor jen 28 dní? A co je důvodem, že některý měsíc má dnů 30 a jiný 31? Objevte taje našeho kalendáře.
 • Fyzika
Co bychom měli vědět o dešti, bouřkách a tropickém cyklóně, abychom nebyli překvapeni z událostí nad naší hlavou?
 • Biologie
 • Fyzika
Přemýšleli jste někdy o tom, proč mravenec unese padesátkrát víc, než sám váží a proč si neublíží při pádu z velké výšky?
 • Fyzika
Fraktály jsou komplikované geometrické útvary, které fascinují vědce i umělce. Fraktální geometrie je geometrií reálného světa kolem nás.
 • Fyzika
Jak trnitá byla cesta od slunečních hodin k mobilu v kapse?
 • Chemie
 • Biologie
 • Fyzika
 • Experiment
Vstáváme a usínáme ozářeni displeji mobilních telefonů. Bez umělého osvětlení si svět snad už ani neumíme představit.
 • Fyzika
Nobelova cena za fyziku byla v roce 2017 udělena za přímé potvrzení existence gravitačních vln. Čím je tento objev významný?
 • Fyzika
Na začátku každého výrobku je myšlenka, která se rodí v hlavě konstruktéra. Co všechno se musí stát, aby ji bylo možné zhmotnit?
 • Fyzika
Jak se vyvíjel fyzikální pohled na svět? Svět je jiný pokud jej popisujete kvantovou teorií. Platí i v mikrosvětě stejná pravidla?
 • Fyzika
Proč a jak se z původních drahých oděvů pořizovaných několikrát za život dospělo k hadříkům na jednu sezónu? Nahlédněme společně do historie odívání. 
 • Fyzika
Staroměstský orloj denně přitahuje pozornost tisíců návštěvníků Prahy. Defilující figurky apoštolů přitom představují tu nejméně zajímavou část.