https://vedanaprani.cz/sites/default/files/styles/1920x1080/public/IMG_8891-2_0.jpg?itok=eIlFA0dU

Astroláb

Rezervace
Anotace

Astroláb byl ve starověku a středověku základním astronomickým, astrologickým (tenkrát se mezi astronomií a astrologií nerozlišovalo) i navigačním přístrojem. Astronomický astroláb má na jedné straně otočnou mapu oblohy a druhá strana slouží k měření úhlové výšky hvězd. Pomocí astrolábu je možné změřením výšky Slunce nebo hvězd nad obzorem zjistit zeměpisnou šířku nebo aktuální čas. Navíc umožňuje předpovědět okamžik východu a západu Slunce, Měsíce i hvězd.

Průběh

Formou se jedná spíše o seminář, kdy studenti nevstřebávají pasivně vědomosti, ale všechno si hned aktivně sami zkouší.

– Sestrojíme si z připravených součástek astroláb.

– Naučíme se, co vše je možné z astrolábu vyčíst.

– Pokusíme se změřit astrolábem místní čas a z něj odhadnout naši zeměpisnou délku.

– Z výšky Slunce nebo hvězd odhadneme zeměpisnou šířku.

Astroláb vám pak zůstane.

Experiment

Učitel obdrží několik dní před seminářem části astrolábu (vytištěné na tvrdém papíru) a další potřebné součástky. Studenti pak části dle návodu vystřihnou a pod dohledem učitele, případně na začátku semináře, si astroláb sestaví. Během semináře na vlastním astrolábu rovnou zkoušejí vše, o čem si budeme povídat. Optimální je menší skupina do 10, maximálně 15 studentů, protože lektor se každému osobně věnuje a radí při manipulaci s přístrojem. 

Tento kurz je vhodný zejména pro zvídavé studenty. Zatímco většině může připadat zvláštní, proč měřit výšku Slunce nad obzorem k zjištění aktuálního času, student, kterého baví fyzika nebo astronomie, může být astrolábem přímo fascinován.

Délka

Od 45 minut pro předání základních informací až po 180 minut pro vyzkoušení všech možností astrolábu.

Ústav fyziky a materiálového inženýrství

Další kurzy

  • Biologie
Jaký byl jídelníček běžných lidí za první republiky a po druhé světové válce? Bylo tehdejší stravování skutečně zdravější, než je to dnešní?
  • Chemie
  • Biologie
  • Experiment
Současná věda je k alchymii velmi kritická. Lze na ni ale také nahlížet jako na předchůdkyni dnešní chemie a vědy obecně.
  • Chemie
  • Biologie
  • Experiment
Odpady ze zvířat jako užitečný zdroj surovin? K čemu lidem slouží vedlejší bílkovinné produkty potravinářského průmyslu?