https://vedanaprani.cz/sites/default/files/styles/1920x1080/public/voda2jpg.jpg?itok=fw81Wg3K

Anomálie vody

Rezervace
Anotace

Vodu považujeme za tu nejobyčejnější kapalinu, kterou každý důvěrně zná. Přesto stále není jednoznačně vysvětleno, proč brusle klouže po ledě, jestli horká voda opravdu zmrzne dřív než studená nebo proč se liší zvuk tekoucí teplé a studené vody. Voda má několik vlastností, kterými se liší od běžných kapalin a které jsou důležité pro existenci života na Zemi.

Průběh

Můžeme se dotknout následujících témat

· struktura vody

· anomálie hustoty

· vysoká teplota tání a varu

· velká tepelná kapacita

· velké skupenské teplo tání a vypařování

· hustota ledu

· regelace

· velká viskozita

· velké povrchové napětí

· roztok solí ve vodě, chladící roztoky

· přechlazená voda

· přehřátá voda

· zvuk teplé a studené vody

· Mpembův jev

Experiment

Studentům jsou předvedeny následující experimenty:

1) Povrchové napětí – mince plovoucí na hladině vody a její chování po přidání kapky detergentu.

2) Chladicí roztok – dosažení teploty pod -15 oC přidáním soli k tajícímu ledu.

3) V případě, že učitel nachystá ledovou tříšť, plastové kelímky, sůl a ovocný džus, studenti si mohou ve skupinkách připravit zmrzlinu.

4) Přehřátá voda – někdy se povede zahřát vodu nad 100 oC.

5) Studenti si poslechnou zvuk nalévané teplé a studené vody a zkusí odhadnout, která je která.

6) Na videu uvidí experiment s přechlazenou vodou.

Délka

Se všemi experimenty, když si studenti např. zkusí udělat zmrzlinu, 180 minut. Podle požadavků učitele můžeme vybrat témata, abychom se vešli do libovolného času, případně rozdělit na dvě přednášky.

Další informace

Podle výběru témat může doplňovat termiku ve fyzice, strukturu vodu v chemii nebo podmínky existence života v biologii.

Ústav fyziky a materiálového inženýrství

Další kurzy

  • Fyzika
Jak se na různé povrchy dívají fyzici, chemici nebo biologové? Naprostou většinu dějů v přírodě určují především interakce probíhající na povrchu.
  • Biologie
Pro některé moderní šlechtitelská metoda, pro jiné hrozba a hra člověka na Stvořitele. Jak složité jsou genetické manipulace a kam posouvají lidstvo?
  • Biologie
Země poskytla člověku veškeré zdroje, které potřeboval ke svému vývoji a k životu. Vážíme si toho dostatečně? Je planeta schopna uživit lidstvo i v budoucnu?