https://vedanaprani.cz/sites/default/files/styles/1920x1080/public/voda2jpg.jpg?itok=fw81Wg3K

Anomálie vody

Rezervace
Anotace

Vodu považujeme za tu nejobyčejnější kapalinu, kterou každý důvěrně zná. Přesto stále není jednoznačně vysvětleno, proč brusle klouže po ledě, jestli horká voda opravdu zmrzne dřív než studená nebo proč se liší zvuk tekoucí teplé a studené vody. Voda má několik vlastností, kterými se liší od běžných kapalin a které jsou důležité pro existenci života na Zemi.

Průběh

Můžeme se dotknout následujících témat

· struktura vody

· anomálie hustoty

· vysoká teplota tání a varu

· velká tepelná kapacita

· velké skupenské teplo tání a vypařování

· hustota ledu

· regelace

· velká viskozita

· velké povrchové napětí

· roztok solí ve vodě, chladící roztoky

· přechlazená voda

· přehřátá voda

· zvuk teplé a studené vody

· Mpembův jev

Délka

Se všemi experimenty, když si studenti např. zkusí udělat zmrzlinu, 180 minut. Podle požadavků učitele můžeme vybrat témata, abychom se vešli do libovolného času, případně rozdělit na dvě přednášky.

Další informace

Podle výběru témat může doplňovat termiku ve fyzice, strukturu vodu v chemii nebo podmínky existence života v biologii.

Ústav fyziky a materiálového inženýrství

Další kurzy

  • Biologie
  • Chemie
Některé potraviny obsahují nejen základní živiny, ale také látky, které nás mohou ochránit před různými typy onemocnění.
  • Fyzika
Jak se na různé povrchy dívají fyzici, chemici nebo biologové? Naprostou většinu dějů v přírodě určují především interakce probíhající na povrchu.
  • Biologie
  • Chemie
Změna klimatu, plasty, jedy,… Je to vážně tak zlé? Jak se vyvíjel vztah člověka a přírody a jak jsme se vlastně dostali tam, kde jsme dnes? A je z toho nějaká cesta ven a dál?