https://vedanaprani.cz/sites/default/files/styles/1920x1080/public/3d-rendering-hydraulic-elements.jpg?itok=soUNKU3v

Průmysl 4.0/5.0

Rezervace
Anotace

V 18. století přinesla průmyslová revoluce obrovské změny výrobních procesů propisující se velmi významně do lidských životů. Dnes je pro nás výrobní pás poháněný parním strojem spíše muzejním exponátem. Přišly další inovace a změny, o kterých mluvíme jako o 2., 3. či další průmyslové revoluci. Transformace výrobních procesů je tak rychlá, že sotva jsme se trošku sžili s termínem Průmysl 4.0, vyskočil na nás i Průmysl 5.0, který směřuje k dosahování environmentálních cílů, jako je uhlíková neutralita, recyklace odpadu a využívání biologicky rozložitelných materiálů. Známe skutečnou podstatu transformace průmyslu? Jsme na tuto změnu připraveni a je na ni připraven i náš nejbližší region?

Průběh

V úvodu kurzu se krátce zastavíme u historie výroby a významných osobností. Poté si vysvětlíme pojmy Průmysl 4.0 a 5.0 a budeme se věnovat automatizaci a číslicovému řízení. V závěru probereme regionální připravenost a budoucnost umělé inteligence.

 

Délka

45 minut

Ústav výrobního inženýrství

Další kurzy

  • Chemie
  • Biologie
  • Fyzika
  • Experiment
Nejjednodušší, nejběžnější, ale také nejúžasnější kapalina, bez které by život na Zemi neexistoval.
  • Chemie
  • Biologie
  • Experiment
Odpady ze zvířat jako užitečný zdroj surovin? K čemu lidem slouží vedlejší bílkovinné produkty potravinářského průmyslu?
  • Biologie
  • Chemie
Využití biotechnologií v potravinářství je poměrně známé. Biotechnologie se ale dostávají i do oblastí, kde byste je nečekali.