https://vedanaprani.cz/sites/default/files/styles/1920x1080/public/NocV%C3%84%C2%9Bdc%C3%85%C2%AF-49_0.jpg?itok=Jr_nYgeE

Posviťme si na světlo

Rezervace
Anotace

Bez umělého osvětlení si svět snad už ani nedokážeme představit. Je tak úzce spjato s našimi životy, že ho jednoduše bereme za samozřejmost. Dokonce jsme jím tak zaplavili planetu, že slýcháme čím dál častěji o světelném znečištění. Ale zamysleli jste se někdy nad tím, co je to vůbec světlo a kde se bere? Nahlédněme spolu do nitra hmoty a objevme jeho zdroj. Podívejme se na světlo očima vědců, kteří jej využívají jako nástroj pro odkrývaní tajemství života a vesmíru. Pochopme jeden z nejkrásnějších přírodních jevů, který nám umožňuje vidět krásu toho světa a zároveň nám ho pomáhá i poznat.

Průběh

V úvodní části kurzu si zkusíme vysvětlit, co je to světlo, kde se bere a jaké druhy světla známe. Druhá polovina kurzu bude věnována konkrétním příkladům využití světla v přírodních vědách (biologii, chemii nebo astronomii). V závěru budeme mluvit o úloze světla v přírodě a v našem každodenním životě.

 

               

Experiment

Jednoduché ukázky související s tématem kurzu. Pro jejich realizaci stačí běžné podmínky učebny (k dispozici by měl být volný stůl/lavice).

Délka

60 minut, 90 minut

Další kurzy

  • Chemie
  • Fyzika
  • Biologie
Proteiny hrají klíčovou roli ve fungování organismů, některé slouží buňkám jako přepravci nákladů a fungují podobně jako spalovací motory automobilů.
  • Chemie
  • Fyzika
Žijeme v době plastové? Co stojí za úspěchem a širokým využitím těchto materiálů?
  • Biologie
  • Chemie
Využití biotechnologií v potravinářství je poměrně známé. Biotechnologie se ale dostávají i do oblastí, kde byste je nečekali.