https://vedanaprani.cz/sites/default/files/styles/1920x1080/public/Konstrukter-delnik_0.jpg?itok=NOWJ3enM

Hlava konstruktéra, ruce dělníka

Rezervace
Anotace

Každá věc, která je kolem nás musela vzniknout buď zapříčiněním přírody, nebo lidské činnosti. Pokud se zaměříme na tu druhou část, která je výsledkem lidské činnosti, tak je vždy na začátku myšlenka, která se rodí v hlavě designéra/konstruktéra. Tato myšlenka je dále rozvíjena až do finální fáze, kdy je nutné ji realizovat a zhmotnit. Zde právě nastupují ruce dělníka jejichž šikovností a zručností k tomu dojde.

I přes nejmodernější simulační a výpočtové programy jsme vždy limitováni zákony přírody, které je nutné ctít a respektovat. Přednáška uvede posluchače právě do problematiky konstrukce a výrobních možností, a to především jakým způsobem se může konstruktér podílet na výrobě vlastní součástky.

Průběh

Během prezentace budou posluchači seznámeni s vývojovým cyklem součástek. Budou představeny nejčastější konstrukční chyby, konstrukční rezervy a možnosti výroby na ukázkových dílech.

Délka

45 minut, 60 minut

Ústav výrobního inženýrství

Další kurzy

  • Biologie
Jaké tkáně a orgány už umíme vypěstovat, a proč neumíme udělat třeba umělé srdce?
  • Fyzika
  • Experiment
Sestrojení stroje, který by nepotřeboval pro svůj chod zdroj energie, nebo by dokonale přeměňoval teplo na práci, je snem mnoha vynálezců.
  • Fyzika
Známe skutečnou podstatu transformace průmyslu? Jsme na tuto změnu připraveni?