https://vedanaprani.cz/sites/default/files/styles/1920x1080/public/teplakamera_1.jpg?itok=RjpjMIZl

Když smysly nestačí

Rezervace
Anotace

Ve vědecké činnosti bychom jen těžce hledali obor, ve kterém není nutné měřit. V minulosti bylo měření často založeno jen na využití "pouhých" smyslů metrologa. A když kvalita, či citlivost lidských smyslů nedostačovala vznikaly a dodnes vznikají vědecké přístroje, které smysly vědce vylepšují. Díky tomu se v současnosti vše měří a vyhodnocuje pomocí sofistikovaných speciálních přístrojů řízených počítačem. Vžijme se do role metrologa, tedy odborníka přes měření. Budeme společně pomocí svých smyslů zkoumat povrchy a s nimi spojené vysokorychlostní děje, a to jak způsobem historickým, tak i současným.

Průběh

V této přednášce bude prakticky demonstrován vývoj postupů měření dvou vědecky důležitých jevů. Bude to optické zkoumání vysokorychlostních dějů, jehož prvním představitelem byl světoznámý fyzik Ernst Mach a který je okrajově spojen i se Zlínem. A taktéž optický způsob zkoumání jakosti mikro a nano povrchů, majících počátek v pracích Leonarda da Vinciho, či německého lékaře a profesora techniky Gustava Schmaltze.

 

Experiment

Během přednášky budou demonstrovány jednotlivé jevy a postupy formou praktických ukázek tak, aby posluchači zapojili do vnímání přednášky postupně všechny své smysly.

Délka

45 minut

Ústav výrobního inženýrství

Další kurzy

  • Chemie
Každý den se setkáváme s výrobky, které nás i naši domácnost zkrášlují, čistí a blýskají novotou. Jakou roli v jejich funkci hraje schopnost tvořit pěnu?
  • Biologie
  • Chemie
  • Fyzika
Jak se vrchnímu konstruktérovi podařilo vytvořit tak dokonalé materiály a struktury? Umíme se dokonalostí inspirovat?
  • Biologie
  • Chemie
Historie objevování DNA je nadmíru zajímavá. Jak byla objasněna struktura DNA a kdo za tím stojí?