https://vedanaprani.cz/sites/default/files/styles/1920x1080/public/teplakamera_1.jpg?itok=RjpjMIZl

Když smysly nestačí

Rezervace
Anotace

Ve vědecké činnosti bychom jen těžce hledali obor, ve kterém není nutné měřit. V minulosti bylo měření často založeno jen na využití "pouhých" smyslů metrologa. A když kvalita, či citlivost lidských smyslů nedostačovala vznikaly a dodnes vznikají vědecké přístroje, které smysly vědce vylepšují. Díky tomu se v současnosti vše měří a vyhodnocuje pomocí sofistikovaných speciálních přístrojů řízených počítačem. Vžijme se do role metrologa, tedy odborníka přes měření. Budeme společně pomocí svých smyslů zkoumat povrchy a s nimi spojené vysokorychlostní děje, a to jak způsobem historickým, tak i současným.

Průběh

V této přednášce bude prakticky demonstrován vývoj postupů měření dvou vědecky důležitých jevů. Bude to optické zkoumání vysokorychlostních dějů, jehož prvním představitelem byl světoznámý fyzik Ernst Mach a který je okrajově spojen i se Zlínem. A taktéž optický způsob zkoumání jakosti mikro a nano povrchů, majících počátek v pracích Leonarda da Vinciho, či německého lékaře a profesora techniky Gustava Schmaltze.

 

Experiment

Během přednášky budou demonstrovány jednotlivé jevy a postupy formou praktických ukázek tak, aby posluchači zapojili do vnímání přednášky postupně všechny své smysly.

Délka

45 minut

Ústav výrobního inženýrství

Další kurzy

  • Biologie
  • Chemie
Změna klimatu, plasty, jedy,… Je to vážně tak zlé? Jak se vyvíjel vztah člověka a přírody a jak jsme se vlastně dostali tam, kde jsme dnes? A je z toho nějaká cesta ven a dál?
  • Fyzika
Od historie úvah o existenci jiných světů, přes to, jak se hledají exoplanety, až k důležitosti skleníkového jevu při vzniku života.
  • Fyzika
  • Experiment
Sestrojení stroje, který by nepotřeboval pro svůj chod zdroj energie, nebo by dokonale přeměňoval teplo na práci, je snem mnoha vynálezců.