https://vedanaprani.cz/sites/default/files/styles/1920x1080/public/chemicka_olympiada-08%201.jpg?itok=4SNsYPZl

Příběh chemie - příběh nás všech

Rezervace
Anotace

Svět, ve kterém žijeme, by bez vědy a jejích objevů nemohl existovat. Chemie v tomto kontextu zaujímá čelní pozici. Jak tato vědní disciplína proměnila společnost? 

Připomeňme si nejdůležitější milníky v dějinách chemie a samozřejmě i jména vědců a vědkyň, která jsou se zásadními objevy spojena. A nebojte se, nebude to jenom dlouhý seznam letopočtů a osobností. U konkrétních objevů se zaměříme na jejich propojení s ostatními vědeckými disciplínami a bude nás zajímat jakou roli hrály ve vývoji lidské společnosti. V tomto kurzu bychom vás chtěli přesvědčit o nenahraditelnosti vědy a ukázat, jak je neoddělitelná od našich životů. Připravte se na inspiraci, objevy a opravdové pochopení toho, jak chemie ovlivňuje svět a vytváří příběh nás všech.

Průběh

Během přednášky se budu věnovat těmto tématům:

Proč se o historii vědy zajímat? Vytvořila chemie nás nebo my chemii? Prvek jako základní stavební kámen života, vznik života. Oheň a vznik společnosti. Starověk/středověk - poznávaní přírody. Novověk - makroskopické poznávaní hmoty.19. st. - mikroskopické poznávaní hmoty. 20. st. - ovládaní přírody.

Experiment

Jednoduché ukázky chemických reakcí, ideální by byla místnost s umývadlem. K pokusům je potřeba pouze volná lavice nebo stůl, pomůcky a chemické sklo si přivezeme sami.

Délka

60 min, 90 min

Další kurzy

  • Biologie
Jaké tkáně a orgány už umíme vypěstovat, a proč neumíme udělat třeba umělé srdce?
  • Biologie
Co nutí tažné ptáky urazit tisíce kilometrů? Jaké způsoby navigace používají? Jsou ptáci k migraci adaptováni?
  • Fyzika
Jak trnitá byla cesta od slunečních hodin k mobilu v kapse?