prof. Ing. Jiří Mlček, Ph.D.

prof. Ing. Jiří Mlček, Ph.D.
Kontakt
mlcek@utb.cz
+420 57 603 3030
Ústav analýzy a chemie potravin
O lektorovi

Ve svém vědeckém světě se zaměřuje především na bioaktivní látky v netradičních druzích ovoce, jedlých květech a houbách. Jako pedagog předává studentům znalosti o moderních trendech v gastronomických technologiích. O svém budoucím zaměření měl jasno už na střední škole, vždy jej zajímalo složení potravin a také to, jaký vliv na zdraví člověka různé složky potravin mají. Volný čas věnuje především svým dětem a právě díky nim se neustále obohacuje pozitivními myšlenkami.  

Jaké kurzy Vědy na přání má na starost?
Říká o sobě

"Jsem rád, že moje studijní i profesní cesta začínala od zemědělství, přes potraviny až po konečný pokrm, respektive jak se někdy říká od vidlí až po vidličku. To mi dalo opravdu hodně. Stejně jako lidé, které jsem měl tu čest cestou potkat a kteří mi byli velkým zdrojem inspirace a motivací pro další práci."