doc. Ing. et Ing. Anna Adámková, Ph.D.

doc. Ing. et Ing. Anna Adámková, Ph.D.
Kontakt
aadamkova@utb.cz
+420 57 603 1592
Ústav analýzy a chemie potravin
O lektorovi

Anna Adámková vystudovala technologii potravin a výživu, proto snad nikoho nepřekvapí, že jejím působištěm je potravinářsky zaměřený Ústav analýzy a chemie potravin. Ve vědě se věnuje oblasti kromobyčejně zajímavé a ne zcela obvyklé, jedlému hmyzu. K tomu ji přivedla paní docentka Borkovcová, která je v evropských luzích a hájích známou průkopnicí a přední vědeckou osobností na poli entomofágie. Anna Adámková ráda předává své vědomosti ostatním a na fakultě k tomu má příležitostí víc než dost. Učí totiž předmět Základy biologie, kterým projdou v prvním ročníku studenti většiny oborů. Díky tomu zná téměř všechny studenty Fakulty technologické.

Jaké kurzy Vědy na přání má na starost?
Říká o sobě

"Můj dědeček byl učitel a já jsem se poměrně brzo rozhodla jít v jeho šlépějích. Původně jsem chtěla učit na základní škole a to jsem si také na chvíli vyzkoušela. Dnes učím vysokoškoláky. Ať už ale učíte děti na začátku jejich poznávací cesty nebo se s nimi potkáte na nejvyšším vzdělávacím stupni, všude platí, že se najdou skvělí a motivovaní žáci a také ti druzí, kteří svou cestu teprve hledají. Mým úkolem v roli pedagoga je ukazovat těm prvním i těm druhým cesty, po kterých se mohou vydat."