https://vedanaprani.cz/sites/default/files/styles/1920x1080/public/alchymie_0.JPG?itok=ynBJdl0a

Polymery a alchymie

Rezervace
Anotace

Co se vám vybaví, když se řekne slovo alchymie? Dvůr císaře Rudolfa II? Podivná a nepříliš důvěryhodná individua snažící se zhmotnit tmu nebo rozbít atom olova? Ano, dnešní věda se na alchymii dívá velmi kriticky, ale lze na ni také nahlížet jako na předchůdkyni dnešní chemie a vědy obecně. Alchymisté sice nezvládli přeměnit běžné kovy na zlato, ani nepřipravili elixír mládí, přesto právě jim vděčíme za vypracování některých dodnes běžně užívaných metod izolace látek (sublimace, destilace, krystalizace) a za objev řady prvků a sloučenin. Zvedeme vás do minulosti, otevřeme dveře alchymistických laboratoří a ukážeme část alchymie, která není příliš známá. Podíváme se společně, jak tito předchůdci dnešních chemiků pracovali s materiály, bez kterých si dnešní svět neumíme představit – s polymery.

Experiment

V tomto kurzu si předvedeme pokusy podle dobových receptur. Falešný korál, transmutace mědi na stříbro a zlato nebo duch v baňce? Máte se na co těšit...

Délka

60 minut

Ústav inženýrství polymerů

Další kurzy

  • Fyzika
Jak se na různé povrchy dívají fyzici, chemici nebo biologové? Naprostou většinu dějů v přírodě určují především interakce probíhající na povrchu.
  • Fyzika
V roce 2018 byla schválena nová definice jednotek v soustavě SI založená na fixaci hodnot některých univerzálních konstant. Jaké jsou důvody této změny?
  • Chemie
  • Biologie
  • Experiment
Existují zdravé a nezdravé potraviny, nebo jen zdravé a nezdravé stravování?