https://vedanaprani.cz/sites/default/files/styles/1920x1080/public/alchymie_0.JPG?itok=ynBJdl0a

Polymery a alchymie

Rezervace
Anotace

Co se vám vybaví, když se řekne slovo alchymie? Dvůr císaře Rudolfa II? Podivná a nepříliš důvěryhodná individua snažící se zhmotnit tmu nebo rozbít atom olova? Ano, dnešní věda se na alchymii dívá velmi kriticky, ale lze na ni také nahlížet jako na předchůdkyni dnešní chemie a vědy obecně. Alchymisté sice nezvládli přeměnit běžné kovy na zlato, ani nepřipravili elixír mládí, přesto právě jim vděčíme za vypracování některých dodnes běžně užívaných metod izolace látek (sublimace, destilace, krystalizace) a za objev řady prvků a sloučenin. Zvedeme vás do minulosti, otevřeme dveře alchymistických laboratoří a ukážeme část alchymie, která není příliš známá. Podíváme se společně, jak tito předchůdci dnešních chemiků pracovali s materiály, bez kterých si dnešní svět neumíme představit – s polymery.

Experiment

V tomto kurzu si předvedeme pokusy podle dobových receptur. Falešný korál, transmutace mědi na stříbro a zlato nebo duch v baňce? Máte se na co těšit...

Délka

60 minut

Ústav inženýrství polymerů

Další kurzy

  • Fyzika
  • Experiment
Čas zastavit nedokážeme, ale s pomocí vysokorychlostní kamery si s ním můžeme hrát. Jak tyto kamery fungují?
  • Chemie
  • Biologie
  • Fyzika
  • Experiment
Nejjednodušší, nejběžnější, ale také nejúžasnější kapalina, bez které by život na Zemi neexistoval.
  • Chemie
Jak propletený je příběh chemie s naším příběhem, příběhem lidstva? Vytvořili jsme chemii nebo chemie vytvořila nás?