prof. Ing. Pavel Mokrejš, Ph.D.

prof. Ing. Pavel Mokrejš, Ph.D.
Kontakt
mokrejs@utb.cz
+420 576 031 230
Ústav inženýrství polymerů
O lektorovi

Působí na Ústavu inženýrství polymerů, kde bádá v oblasti zpracování vedlejších živočišných produktů, bohatých na bílkoviny a tuky, na produkty využitelné v různých odvětvích. Na práci pedagoga ho nejvíce baví individuální práce se studenty, na práci vědce poznávání a řešení nových problémů.

Jaké kurzy Vědy na přání má na starost?
Říká o sobě

„Už v dětství jsem chtěl být učitelem. Neodradila mě ani první přednáška v roli pedagoga, která byla velmi náročná – přednášel jsem 2× po sobě pro 100 posluchačů, s těžkým projektorem a ručně psanými fóliemi. Práce se studenty mě baví. Ani po letech mě nepřestávají překvapovat svou zvídavostí, znalostmi, zájmem o řešenou problematiku a pracovitostí.“