https://vedanaprani.cz/sites/default/files/styles/1920x1080/public/psychedel_0.jpg?itok=Tf10TzCI

Výlet do světa psychedelik

Rezervace
Anotace

Psychedelika, častěji označovaná výrazem halucinogeny, představují skupinu látek se schopností navozovat změny vnímání, myšlení, vědomí či emocí. Je známo, že v minulosti byla užívána během náboženských či šamanských ceremonií. Ve 20. století se stala předmětem zájmu vědecké komunity, aby se posléze ocitla mimo legalitu. Jaké látky můžeme zařadit mezi psychedelika? Jak se z uvažovaných léčiv staly zakázané látky? Jakou roli hrálo ve světě psychedelik tehdejší Československo? Jaký je současný stav vědecko-výzkumných aktivit psychedelik se dotýkající? Nejen na tyto otázky se pokusíme nalézt odpovědi v průběhu krátkého „tripu“ do světa této, dle mého názoru, fascinující skupiny látek. 

Délka

45 minut

Další kurzy

  • Chemie
  • Fyzika
Žijeme v době plastové? Co stojí za úspěchem a širokým využitím těchto materiálů?
  • Fyzika
  • Experiment
Čas zastavit nedokážeme, ale s pomocí vysokorychlostní kamery si s ním můžeme hrát. Jak tyto kamery fungují?
  • Biologie
Životní podmínky se neustále mění. Jsme schopni držet krok se změnami prostředí a přizpůsobit se?