https://vedanaprani.cz/sites/default/files/styles/1920x1080/public/psychedel_0.jpg?itok=Tf10TzCI

Výlet do světa psychedelik

Rezervace
Anotace

Psychedelika, častěji označovaná výrazem halucinogeny, představují skupinu látek se schopností navozovat změny vnímání, myšlení, vědomí či emocí. Je známo, že v minulosti byla užívána během náboženských či šamanských ceremonií. Ve 20. století se stala předmětem zájmu vědecké komunity, aby se posléze ocitla mimo legalitu. Jaké látky můžeme zařadit mezi psychedelika? Jak se z uvažovaných léčiv staly zakázané látky? Jakou roli hrálo ve světě psychedelik tehdejší Československo? Jaký je současný stav vědecko-výzkumných aktivit psychedelik se dotýkající? Nejen na tyto otázky se pokusíme nalézt odpovědi v průběhu krátkého „tripu“ do světa této, dle mého názoru, fascinující skupiny látek. 

Délka

60 minut, 90 minut

Další kurzy

  • Fyzika
Dřímá ve vás myšlenka, proč má únor jen 28 dní? A co je důvodem, že některý měsíc má dnů 30 a jiný 31? Objevte taje našeho kalendáře.
  • Chemie
Jak propletený je příběh chemie s naším příběhem, příběhem lidstva? Vytvořili jsme chemii nebo chemie vytvořila nás?
  • Fyzika
Co bychom měli vědět o dešti, bouřkách a tropickém cyklóně, abychom nebyli překvapeni z událostí nad naší hlavou?