prof. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.

prof. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D.
Kontakt
humpolicek@utb.cz
+420 57 603 1307
Centrum polymerních materiálů
O lektorovi

Věda ho pronásleduje doslova na každém kroku. Jako proděkan pro vědu a výzkum se kromě své vlastní výzkumné činnosti stará i o výzkumné aktivity dalších akademiků na fakultě. Svá studijní léta zasvětil genetice živočichů, ale po studiích se začal zabývat biomateriály a především testováním jejich biologických vlastností. Na fakultě učí předměty jako je genetika či biomateriály.

Jaké kurzy Vědy na přání má na starost?
Říká o sobě

"Pracuji v multioborové oblasti, což znamená různorodost, stále nové podněty k práci a také možnost být v kontaktu s chytrými lidmi z celého světa. Svým původním zaměřením jsem biolog, ale díky tomu, že se věnuji biomateriálům tak pracuji s lidmi zaměřenými nejen na biologii, ale také s odborníky na materiály, chemii či fyziku. To člověku poskytuje obrovský prostor pro odborný i osobní rozvoj. Genetika či obecněji biologie je pro mne stále klíčovou oblastí, která poskytuje spoustu odpovědí na mnoho základních otázek života. Naštěstí ale poskytuje také spoustu nových otázek. Možnost hledat na tyto otázky odpovědi spolu se studenty je úžasným motorem pro další práci.“