doc. Ing. Soňa Škrovánková, Ph.D.

doc. Ing. Soňa Škrovánková, Ph.D.
Kontakt
skrovankova@utb.cz
+420 57 603 1524
Ústav analýzy a chemie potravin
O lektorovi

Jejím pracovištěm na Fakultě technologické je Ústav analýzy a chemie potravin. K chemii ji přivedla maminka, a potraviny a jídlo ji zajímalo odmala. Stačilo jen tyto dvě věci spojit dohromady a věnovat se svým zálibám i profesně. Studentům se snaží přiblížit právě chemické složení potravin a postupy, kterými je možné potraviny analyzovat a hodnotit. I po letech práce v oboru jsou pro ni informace o složení potravin a účincích bioaktivních látek v nich obsažených, stále fascinující. Ráda cestuje a poznává nová místa, zvyky a samozřejmě jídlo.

Jaké kurzy Vědy na přání má na starost?
Říká o sobě

"Učím ráda. Nejradši pak laboratorní cvičení, protože tam vidím, jak studenti díky praktickému zkoušení začínají rozumět podstatě věcí. A neotřelé myšlenky studentů zase učí novému pohledu na některé věci zase mne."