Ing. Lenka Šenkárová, Ph.D.

Ing. Lenka Šenkárová, Ph.D.
Kontakt
senkarova@utb.cz
+420 57 603 1313
Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
O lektorovi

Učí a bádá na Ústavu inženýrství ochrany životního prostředí. Od středoškolských let se věnuje analytické chemii a se studenty se nejčastěji potkává právě v laboratořích analytické chemie a biochemie. Ve volných chvílích se věnuje folkloru, tanci, krojům a vyšívání.

Jaké kurzy Vědy na přání má na starost?
Říká o sobě

„Na základní škole jsme měli chemikářku, která mě vtáhla do chemie a ukázala mi kouzlo experimentů. Moje sestřenice byla tou dobou na vysoké škole a já jsem se jí přes rameno dívala do poznámek a obdivovala chemické vzorce. Připadalo mi úžasné, že můžete umět látku nakreslit jakýmsi prapodivným obrázkem. A tak jsem se dala do kreslení vzorců a prozkoumávání i já.“