Ing. Jaroslav Filip, Ph.D.

Ing. Jaroslav Filip, Ph.D.
Kontakt
jfilip@utb.cz
+420 57 603 1209
Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
O lektorovi

Inklinace k věcem spojeným s životním prostředím mu byla nejspíš vlastní vždycky. Zájem o šířeji pojaté přírodní vědy v něm pak vzbudily a prohloubily knihy prof. Zdeňka Neubauera, Stanislava Komárka nebo Václava Cílka. S tímto základem a motivací vystudoval environmentální inženýrství a od svého oboru rozhodně neutíká…jeho současným působištěm je Ústav inženýrství ochrany životního prostředí. Přednáší a vede semináře předmětů, které mají environment už ve svém názvu, jako jsou environmentální geologie nebo environmentální toxikologie.

Jaké kurzy Vědy na přání má na starost?
Říká o sobě

„Věnuju se poznávání světa a života a rozšiřování svých obzorů skrz knihy, všemožná odvětví kultury, výlety a cestování. A z trochu jiného úhlu, nicméně o to intenzivněji, i skrz věnování se rodině. V podstatě jde o neustálé poznávání nových věcí, ať už v jakékoliv oblasti. Je vlastně jedno, zda se člověk zrovna zabývá nanotechnologiemi, ekologií nebo třeba sociologií, vždycky je co objevovat a z těch objevů si skládat nekonečný a nikdy nedokončitelný obraz našeho vidění světa.“