doc. RNDr. Marek Ingr, Ph.D.

doc. RNDr. Marek Ingr, Ph.D.
Kontakt
ingr@utb.cz
+420 57 603 1417
Ústav fyziky a materiálového inženýrství
O lektorovi

Na fakultě působí na Ústavu fyziky a materiálového inženýrství, kde se zabývá studiem biochemických a biofyzikálních vlastností proteinů. Se studenty se nejčastěji potkává na přednáškách a seminářích z fyzikální chemie. Jako dítě chtěl být výpravčím a železnicí je fascinován dodnes. Na vědecké práci ho nejvíce baví to, že na ni, na rozdíl od většiny jiných, neexistuje jednoznačný návod.

Jaké kurzy Vědy na přání má na starost?
Říká o sobě

„Učím rád, protože až když musíte nějakou věc vysvětlit někomu jinému, sami ji pochopíte do podstatně větší hloubky. Někdy tento proces bohužel prochází mezistavem, v němž se vyděsíte, že to, co jste považovali za naprosto jasné, vlastně vůbec nechápete. Ale celkově se vaše vlastní poznání posouvá správným směrem.“