doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.

doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.
Kontakt
ruzickaj@utb.cz
+420 57 603 1221
Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
O lektorovi

Jeho působištěm je Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, kde se věnuje problematice mikrobiální degradace polutantů. Studenti jej znají z několika předmětů, jako jsou Obecná mikrobiologie, Biotechnologie a technická mikrobiologie, Ochrana přírody a krajiny v ČR a Obecná ekologie. Na své práci má nejradši možnost pracovat s živými organismy a ve volném čase fotografuje vše, co se v přírodě hýbe. Některé fotografie, použité v kurzu o migraci ptáků, patří k těm lepším výsledkům jeho přírodovědecké činnosti.

 

Jaké kurzy Vědy na přání má na starost?
Říká o sobě

"V raném dětství jsem chtěl být vším možným, ale nic z toho teď nedělám. Od určitého věku mě však začala zajímat živá příroda a ta mě přivedla ke studiu mikrobiologie - tajemného, ale velmi praktického oboru. Současně mi však toto zaměření nebránilo poznávat i další zajímavé součásti přírody kolem nás."