https://vedanaprani.cz/sites/default/files/styles/1920x1080/public/prav%C3%BDlev%C3%BD%20%283%29.JPG?itok=4Ij40qZH

Pravý levý svět

Rezervace
Anotace

Podívejte se na své ruce. Levá je zrcadlovým obrazem pravé (a naopak) a jednu s druhou nelze ztotožnit. Tuto vlastnost má spousta předmětů okolo nás, dokonce i většina molekul tvořících život na Zemi. Na rozdíl od rukou (většina lidí nemá obě levé) se v živých organismech vyskytuje výhradně jedna zrcadlová forma cukrů, aminokyselin či proteinů. Jak je to možné, když v laboratořích vznikají obě formy se stejnou pravděpodobností? Jak to, že někteří živočichové či rostliny lpí na nesymetrii vložené do vínku molekulárními stavebními kameny, jiným je to lhostejné a další tvarují svá symetrická těla molekulám navzdory?

Průběh

Nejprve si vysvětlíme ústřední pojem tohoto kurzu, tedy chiralitu. Stručně se podíváme do historie, kde zjistíme, že zakladatel moderní biochemie Louis Pasteur byl původně chemik a ve světě mikrobů celý život marně pátral po původci chirality. Dále si představíme řadu příkladů makroskopické chirality ve světě rostlin i živočichů a postupně se budeme snažit pochopit, proč některé organismy jsou chirální a jiné nikoliv. Krátce zabrousíme do světa fyziky, která má na vše podstatné, když ne zcela jasnou odpověď, tak alespoň naznačuje, odkud vítr vane. Díky příkladům z literatury a filmu a ukázkám chirálních předmětů denní potřeby zjistíte, že se vás chiralita dotýká víc, než jste si mysleli.

Délka

90 minut

Další informace

Chiralita se pravděpodobně probírá v chemii, ovšem jen ve velmi omezené podobě, prakticky jen na příkladu uhlíku substituovaného čtyřmi různými substituenty ve vrcholech nepravidelného čtyřstěnu. Tento kurz se snaží naznačit obrovský přesah této vlastnosti objektů napříč přírodními vědami.

Další kurzy

  • Biologie
Myslíte si, že rostliny odevzdaně rostou tam, kde jste je zasadili? Tak to se mýlíte.
  • Fyzika
Dřímá ve vás myšlenka, proč má únor jen 28 dní? A co je důvodem, že některý měsíc má dnů 30 a jiný 31? Objevte taje našeho kalendáře.
  • Chemie
  • Fyzika
  • Biologie
Proteiny hrají klíčovou roli ve fungování organismů, některé slouží buňkám jako přepravci nákladů a fungují podobně jako spalovací motory automobilů.