https://vedanaprani.cz/sites/default/files/styles/1920x1080/public/prav%C3%BDlev%C3%BD%20%283%29.JPG?itok=4Ij40qZH

Pravý levý svět

Rezervace
Anotace

Podívejte se na své ruce. Levá je zrcadlovým obrazem pravé (a naopak) a jednu s druhou nelze ztotožnit. Tuto vlastnost má spousta předmětů okolo nás, dokonce i většina molekul tvořících život na Zemi. Na rozdíl od rukou (většina lidí nemá obě levé) se v živých organismech vyskytuje výhradně jedna zrcadlová forma cukrů, aminokyselin či proteinů. Jak je to možné, když v laboratořích vznikají obě formy se stejnou pravděpodobností? Jak to, že někteří živočichové či rostliny lpí na nesymetrii vložené do vínku molekulárními stavebními kameny, jiným je to lhostejné a další tvarují svá symetrická těla molekulám navzdory?

Průběh

Nejprve si vysvětlíme ústřední pojem tohoto kurzu, tedy chiralitu. Stručně se podíváme do historie, kde zjistíme, že zakladatel moderní biochemie Louis Pasteur byl původně chemik a ve světě mikrobů celý život marně pátral po původci chirality. Dále si představíme řadu příkladů makroskopické chirality ve světě rostlin i živočichů a postupně se budeme snažit pochopit, proč některé organismy jsou chirální a jiné nikoliv. Krátce zabrousíme do světa fyziky, která má na vše podstatné, když ne zcela jasnou odpověď, tak alespoň naznačuje, odkud vítr vane. Díky příkladům z literatury a filmu a ukázkám chirálních předmětů denní potřeby zjistíte, že se vás chiralita dotýká víc, než jste si mysleli.

Délka

90 minut

Další informace

Chiralita se pravděpodobně probírá v chemii, ovšem jen ve velmi omezené podobě, prakticky jen na příkladu uhlíku substituovaného čtyřmi různými substituenty ve vrcholech nepravidelného čtyřstěnu. Tento kurz se snaží naznačit obrovský přesah této vlastnosti objektů napříč přírodními vědami.

Další kurzy

  • Biologie
  • Chemie
Chiralita je vlastnost, kterou má spousta předmětů okolo nás, dokonce i většina molekul tvořících život na Zemi.
  • Biologie
Životní podmínky se neustále mění. Jsme schopni držet krok se změnami prostředí a přizpůsobit se?
  • Fyzika
V roce 2018 byla schválena nová definice jednotek v soustavě SI založená na fixaci hodnot některých univerzálních konstant. Jaké jsou důvody této změny?