https://vedanaprani.cz/sites/default/files/styles/1920x1080/public/voda2jpg.jpg?itok=fw81Wg3K

Anomálie vody

Rezervace
Anotace

Vodu považujeme za tu nejobyčejnější kapalinu, kterou každý důvěrně zná. Přesto stále není jednoznačně vysvětleno, proč brusle klouže po ledě, jestli horká voda opravdu zmrzne dřív než studená nebo proč se liší zvuk tekoucí teplé a studené vody. Voda má několik vlastností, kterými se liší od běžných kapalin a které jsou důležité pro existenci života na Zemi.

Průběh

Můžeme se dotknout následujících témat

· struktura vody

· anomálie hustoty

· vysoká teplota tání a varu

· velká tepelná kapacita

· velké skupenské teplo tání a vypařování

· hustota ledu

· regelace

· velká viskozita

· velké povrchové napětí

· roztok solí ve vodě, chladící roztoky

· přechlazení voda

· přehřátá voda

· zvuk teplé a studené vody

· Mpembův jev

Délka

Se všemi experimenty, když si studenti např. zkusí udělat zmrzlinu, 180 minut. Podle požadavků učitele můžeme vybrat témata, abychom se vešli do libovolného času, případně rozdělit na dvě přednášky.

Další informace

Podle výběru témat může doplňovat termiku ve fyzice, strukturu vodu v chemii nebo podmínky existence života v biologii.

Ústav fyziky a materiálového inženýrství

Další kurzy

  • Fyzika
V roce 2018 byla schválena nová definice jednotek v soustavě SI založená na fixaci hodnot některých univerzálních konstant. Jaké jsou důvody této změny?
  • Chemie
  • Fyzika
Žijeme v době plastové? Co stojí za úspěchem a širokým využitím těchto materiálů?
  • Biologie
  • Chemie
Co jsou to antioxidanty? Jsou opravdu zdravé a chutné? Jak fungují a v jakých potravinách je najdeme?