https://vedanaprani.cz/sites/default/files/styles/1920x1080/public/p%C5%99%C3%ADpravy_32_upr.jpg?itok=JaQl0CBU

Éčka v potravinách

Rezervace
Anotace

„Proboha nejez to! Víš kolik to má éček?“ Taky občas slýcháte podobná varování? Možná je na čase si konečně ujasnit, jak to s těmi éčky vlastně je. Tyto potravinářské přídatné látky jsou hojně využívány během průmyslové výroby potravin. Za E kódem se mohou skrývat látky našemu tělu velice prospěšné, ale také látky s málo známými vlastnostmi či dokonce látky rizikové. Někdy je jejich použití nezbytné a bez nich by určitou potravinu nebylo vůbec možné vyrobit. Někdy jejich použití snižuje cenu výrobku. Je vůbec možné se v potravinářských aditivech vyznat?

Průběh

V úvodu vysvětlím, co jsou „éčka“, z jakých důvodů se v potravinách využívají a jaké jsou současné požadavky spotřebitelů. Na konkrétních příkladech si ukážeme, jak vypadá potravina,  která je vyrobena bez přídavku určitých aditiv a jak vypadá tatáž potravina s „éčky“. V další části kurzu  se budu věnovat bezpečnosti potravinářských přídatných látek, toxikologickým testům a způsobům stanovení nejvyšší povolené koncentrace určité látky v potravině. Poté si zkusíme „éčka“ rozdělit podle funkce nebo zdroje. V závěru si povíme něco o výběru potravin spotřebitelem a seznámím studenty s kvalitními zdroji, ze kterých lze informace  o potravinářských aditivech získat.

Délka

45 minut

Další kurzy

  • Fyzika
V roce 2018 byla schválena nová definice jednotek v soustavě SI založená na fixaci hodnot některých univerzálních konstant. Jaké jsou důvody této změny?
  • Chemie
  • Fyzika
Žijeme v době plastové? Co stojí za úspěchem a širokým využitím těchto materiálů?
  • Fyzika
Proč a jak se z původních drahých oděvů pořizovaných několikrát za život dospělo k hadříkům na jednu sezónu? Nahlédněme společně do historie odívání.