http://vedanaprani.cz/sites/default/files/styles/1920x1080/public/44_0.jpg?itok=mTR_pVRz

Nové biotechnologie - biobaterie a biosenzory

Rezervace
Anotace

Vedle "tradičního" využití bakterií při produkci potravin, léčiv či např. čištění životního prostředí se poměrně intenzivně začínají otvírat i nové biotechnologické cesty. Příkladem budiž výroba a uskladňování elektrické energie, kdy je principiálně možné přeměnit pomocí bakterií a enzymů odpady na elektřinu (biopalivové články, biobaterie...). S tím je spojena biodetekce různých látek - oblast biosenzorů. Díky pokrokům v genovém inženýrství, molekulární biologii a nanotechnologiích lze konstruovat i čím dál "inteligentnější" biosenzory či bio-logické obvody se speciálně upravenými bakteriemi či enzymy. Ty nám mohou např. signalizovat přítomnost nějakého analytu jen při splnění dalších podmínek (např. přítomnost jiné látky, správné pH atd.) nebo uvolní léčivo z "kontejnerů" do krevního oběhu jen pokud zjistí přítomnost biologického markeru konkrétního onemocnění. Pojďme si tedy představit informační potenciál bakterií a jejich enzymů, tuto relativně novou nadstavbu "klasických" produkčních biotechnologií a možnosti, jež v této oblasti přinesl rozvoj nanotechnologií.

Průběh

Během přednášky se posluchači seznámí se základními principy fungování mikrobiálních biosenzorů a mikrobiálních biopalivových článků a jejich enzymových protějšků. Rovněž budou ve zkratce představeny možnosti, které představuje integrace nanotechnologií v této oblasti. Dále budou posluchači seznámeni s principy fungování mikrobiálních a enzymových bio-logických obvodů a s možnostmi, které tato nová oblast představuje. Obě části budou doplněny příklady daných zařízení.

Délka

45 minut

Ústav inženýrství ochrany životního prostředí

Další kurzy

  • Fyzika
Narodil se Ježíš Kristus opravdu v 1. roce po Kristu? Jaký astronomický úkaz se odehrál na tehdejší obloze?
  • Biologie
  • Chemie
Některé potraviny obsahují nejen základní živiny, ale také látky, které nás mohou ochránit před různými typy onemocnění.
  • Fyzika
Fraktály jsou komplikované geometrické útvary, které fascinují vědce i umělce. Fraktální geometrie je geometrií reálného světa kolem nás.