http://vedanaprani.cz/sites/default/files/styles/1920x1080/public/44_0.jpg?itok=mTR_pVRz

Nové biotechnologie - biobaterie a biosenzory

Rezervace
Anotace

Vedle "tradičního" využití bakterií při produkci potravin, léčiv či např. čištění životního prostředí se poměrně intenzivně začínají otvírat i nové biotechnologické cesty. Příkladem budiž výroba a uskladňování elektrické energie, kdy je principiálně možné přeměnit pomocí bakterií a enzymů odpady na elektřinu (biopalivové články, biobaterie...). S tím je spojena biodetekce různých látek - oblast biosenzorů. Díky pokrokům v genovém inženýrství, molekulární biologii a nanotechnologiích lze konstruovat i čím dál "inteligentnější" biosenzory či bio-logické obvody se speciálně upravenými bakteriemi či enzymy. Ty nám mohou např. signalizovat přítomnost nějakého analytu jen při splnění dalších podmínek (např. přítomnost jiné látky, správné pH atd.) nebo uvolní léčivo z "kontejnerů" do krevního oběhu jen pokud zjistí přítomnost biologického markeru konkrétního onemocnění. Pojďme si tedy představit informační potenciál bakterií a jejich enzymů, tuto relativně novou nadstavbu "klasických" produkčních biotechnologií a možnosti, jež v této oblasti přinesl rozvoj nanotechnologií.

Průběh

Během přednášky se posluchači seznámí se základními principy fungování mikrobiálních biosenzorů a mikrobiálních biopalivových článků a jejich enzymových protějšků. Rovněž budou ve zkratce představeny možnosti, které představuje integrace nanotechnologií v této oblasti. Dále budou posluchači seznámeni s principy fungování mikrobiálních a enzymových bio-logických obvodů a s možnostmi, které tato nová oblast představuje. Obě části budou doplněny příklady daných zařízení.

Délka

45 minut

Ústav inženýrství ochrany životního prostředí

Další kurzy

  • Fyzika
Jak se na různé povrchy dívají fyzici, chemici nebo biologové? Naprostou většinu dějů v přírodě určují především interakce probíhající na povrchu.
  • Biologie
Co nutí tažné ptáky urazit tisíce kilometrů? Jaké způsoby navigace používají? Jsou ptáci k migraci adaptováni?
  • Fyzika
Proč a jak se z původních drahých oděvů pořizovaných několikrát za život dospělo k hadříkům na jednu sezónu? Nahlédněme společně do historie odívání.