http://vedanaprani.cz/sites/default/files/styles/1920x1080/public/another-grass-1367526_1.jpg?itok=TF6BmrFZ

Nanotechnologie v životním prostředí

Rezervace
Anotace

V posledních letech se mluví o bouřlivém rozvoji nanotechnologií. O čem je vlastně řeč? Jaký je svět, ve kterém záleží na miliontinách milimetru?  Ukážu vám, že nadmíru zajímavý. Při takových rozměrech i ty nejmenší změny radikálně ovlivňují vlastnosti materiálů a jejich nová podoba může přispět k pokroku v mnoha oblastech, například v medicíně, informačních a komunikačních technologiích, energetice nebo strojírenství. V mém kurzu se zaměřím na oblast, která se týká nás všech, na naše životní prostředí. Nanotechnologie se uplatňují při sanaci půdy, při úpravě a čištění vody nebo výrobě ekologických obalů. Toužíme po vodě a půdě bez těžkých kovů, léčiv, pesticidů a sinic? V nanosvětě je možné toho dosáhnout.

Průběh

V úvodu kurzu vysvětlím, co jsou nanočástice a nanotechnologie. Nahlédneme společně i do přírodního nanosvěta a povíme si, jakými metodami jej můžeme objevovat. V další části se zaměřím na nanočástice v životním prostředí. A tady rozhodně nezůstanu jen u teorie, seznámím vás s reálnými výzkumy, fotografiemi a výsledky. A nezapomenu ani na praktické využití nanotechnologií.

Délka

45 minut

Ústav inženýrství ochrany životního prostředí

Další kurzy

  • Biologie
  • Fyzika
Přemýšleli jste někdy o tom, proč mravenec unese padesátkrát víc, než sám váží a proč si neublíží při pádu z velké výšky?
  • Biologie
Myslíte si, že rostliny odevzdaně rostou tam, kde jste je zasadili? Tak to se mýlíte.
  • Biologie
  • Chemie
O lepku je v poslední době hodně slyšet. Převážně v negativních souvislostech. Je lepek opravdu zlo, které nás postupně zabíjí, nebo možné o něm říct i něco hezkého?