http://vedanaprani.cz/sites/default/files/styles/1920x1080/public/zem%C4%9B%28d%C4%9Blstv%C3%AD%29%202.jpg_2.JPG?itok=8JRdS9rv

Člověk & Země(dělství)

Rezervace
Anotace

Vztah člověka k přírodě se mění a to především v ohledu získávání potravy. Přednáška je věnována vzniku zemědělství a změnám způsobu získávání potravin, od člověka - lovce/sběrače až po současné způsoby hospodaření. Závěrečná část vybízí k zamyšlení nad současným vztahem člověka k přírodě a udržitelností tohoto přístupu.

Je planeta schopna člověka uživit i nadále? Co může udělat každý z nás, abychom zdroje nevyčerpali předčasně?

Průběh

Kurz je ve formě přednášky, která se věnuje vývoji postupů, kterými člověk získává potravu z přírody. Popsán je vývoj od člověka lovce/sběrače po současné moderní způsoby hospodaření. Na konkrétních příkladech jsou demonstrovány výhody a nevýhody měnících se přístupů. Závěrečná část přednášky vybízí k zamyšlení nad současným vztahem člověka k přírodě a udržitelností přístupu.

Délka

45 minut

Další kurzy

  • Biologie
  • Chemie
„Proboha nejez to! Víš kolik to má éček?“ Taky občas slýcháte podobná varování? Možná je na čase si konečně ujasnit, jak to s těmi éčky vlastně je.
  • Fyzika
Fraktály jsou komplikované geometrické útvary, které fascinují vědce i umělce. Fraktální geometrie je geometrií reálného světa kolem nás.
  • Fyzika
Narodil se Ježíš Kristus opravdu v 1. roce po Kristu? Jaký astronomický úkaz se odehrál na tehdejší obloze?