http://vedanaprani.cz/sites/default/files/styles/1920x1080/public/zem%C4%9B%28d%C4%9Blstv%C3%AD%29%202.jpg_2.JPG?itok=8JRdS9rv

Člověk & Země(dělství)

Rezervace
Anotace

Vztah člověka k přírodě se mění a to především v ohledu získávání potravy. Přednáška je věnována vzniku zemědělství a změnám způsobu získávání potravin, od člověka - lovce/sběrače až po současné způsoby hospodaření. Závěrečná část vybízí k zamyšlení nad současným vztahem člověka k přírodě a udržitelností tohoto přístupu.

Je planeta schopna člověka uživit i nadále? Co může udělat každý z nás, abychom zdroje nevyčerpali předčasně?

Průběh

Kurz je ve formě přednášky, která se věnuje vývoji postupů, kterými člověk získává potravu z přírody. Popsán je vývoj od člověka lovce/sběrače po současné moderní způsoby hospodaření. Na konkrétních příkladech jsou demonstrovány výhody a nevýhody měnících se přístupů. Závěrečná část přednášky vybízí k zamyšlení nad současným vztahem člověka k přírodě a udržitelností přístupu.

Délka

45 minut

Další kurzy

  • Biologie
Seznamte se s novinkami v jídelníčku. Entomofágie, aneb kulinářská magie spojená s ochutnáním jedlého hmyzu, dáte si?
  • Biologie
  • Fyzika
Přemýšleli jste někdy o tom, proč mravenec unese padesátkrát víc, než sám váží a proč si neublíží při pádu z velké výšky?
  • Biologie
Jaké strategie "lovu" používají masožravé rostliny? Víte, že masožravé jsou i houby?