Jsme nejlepší českou vysokou školou v ekonomických oborech

UTB

Kdo hledá nejlepší vysokou školu v Česku v ekonomických oborech, měl by zamířit na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). V žebříčku kvality vysokých škol v oborech zaměřených na obchod a ekonomii, který v říjnu letošního roku vydala respektovaná britská společnost Times Higher Education, se zlínská univerzita umístila nejlépe z českých vysokých škol. V celosvětovém srovnání jí patří příčka 401-500. Kromě UTB se do žebříčku dostalo už jen šest dalších českých vysokých škol, přičemž všechny skončily v šesté stovce.

Ekonomické obory jsou na UTB vyučovány na Fakultě managementu a ekonomiky. Ta spolupracuje s řadou vysokých škol po celém světě. Její posluchači mohou během studia využít řady nadstandardních možností rozvoje. Například mohou získat titul také na partnerské britské univerzitě v Huddersfieldu, v magisterském studiu pak mohou absolvovat kurz Firms and Competitiveness, který probíhá již několik let ve spolupráci s americkou Harvard Business School v Bostonu. Fakulta organizuje také speciální program pro nadané studenty a aktivně rozvíjí jejich manažerské a praktické kompetence s důrazem na propojení s praxí. Studenti v rámci projektu absolvují praxi ve firmách a s manažery firem se setkávají také na přednáškách. Vzhledem k tomu, že UTB se profiluje jako podnikatelská univerzita, nabízí fakulta prestižní kurz Podnikatelské akademie, který formuje dovednosti studentů k jejich ekonomické samostatnosti a schopnosti reálně podnikat. Pro středoškoláky organizuje každoročně Baťovu manažerskou olympiádu. Pro lidi z praxe nabízí fakulta vzdělávání např. prostřednictvím projektu Baťova manažerská škola. Mimoto spolupracuje fakulta na řadě projektů s prestižními pracovišti, například s Anglia Ruskin University Cambridge na projektu Horizon 2020 apod.

V letošním roce UTB už jednou zabodovala v mezinárodním srovnání. V červnu se v žebříčku Times Higher Education, který porovnával světové univerzity vzniklé po roce 2000, umístila mezi čtyřicítkou nejlepších.

 

Žebříček společnosti Times Higher Education hodnotící kvalitu vysokých škol v oborech zaměřených na obchod a ekonomii najdete zde World University Rankings 2019 by subject: business and economics.

Dátum OD - DO: 
štvrtok, november 1, 2018 - 10:30 to piatok, november 15, 2030 - 10:30