Aktuality

FLKŘ
Nejmladší fakultu zlínské univerzity, Fakultu logistiky a krizového řízení, bude od listopadu řídit doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D., dosavadní proděkanka pro tvůrčí činnost a mezinárodní vztahy. Do funkce ji jmenoval rektor prof. Ing. Petr Sáha, CSc., na základě řádné volby akademického senátu uvedené fakulty. Doc. Tučková se ujme úřadu 4. listopadu 2018, kdy začne její čtyřleté funkční období.